Teollisuuden kalibrointipalvelua 

Säännöllisellä kalibroinnilla ja tunnetulla epävarmuudella luotettavia mittaustuloksia kerrasta toiseen

Kalibroinnilla ja mittausepävarmuuden tuntemisella on suuri merkitys mittalaitteiden tuottamien tulosten luotettavuuteen. Säännöllisellä huollolla ja kalibroinnilla varmistetaan mittalaitteiden häiriötön toimivuus ja paikannetaan mahdolliset laitteiston toimintaan liittyvät piilo-ongelmat.

Kalibroinnilla määritetään mittauslaitteen tarkkuus tai näyttämän oikeellisuus hyödyntämällä tarkempaa mittauslaitetta, jonka tarkkuus tunnetaan. Otettaessa uusi laite käyttöön, tulee se aina aluksi kalibroida laitteenvalmistajan ohjeistuksen mukaan.

Myös epävarmuuden tunteminen on oleellinen osa kalibrointia. Ilman epävarmuutta kalibroinnilla ei ole jäljitettävyyttä.


Mittalaitteet vaativat huoltoa ja kalibrointia 

Mittalaitteiden säännöllinen huolto ja kalibrointi ovat luotettavien mittaustulosten a ja o. Mittatuloksiin vaikuttaa toki myös henkilökunnan ammattitaito, mutta taitavinkaan mittauksen suorittaja ei saa oikeellista tulosta kalibroimattomalla laitteella, jonka tarkkuutta ei tunneta.

Jos tarvitset mittauslaitteillesi kalibrointia, niin ota yhteyttä ja käydään kalibrointitarpeenne läpi. Voimme solmia kalibrointisopimuksen, jonka avulla toteutamme mittalaitteistonne kalibroinnin säännöllisin väliajoin. Voimme auttaa myös huollon järjestämisessä. Yhteistyöverkostomme laajuuden ansiosta pystymme tarjoamaan laadukasta kalibrointipalvelua erilaisille suureille lyhyelläkin varoitusajalla.

Kalibrointimme piiriin kuuluu mm.:

- Suurpunnusten kalibrointi 50 kg - 2000 kg

- Pituusmittojen kalibrointi   500 mm - 38 000 mm (mittanauhat, takymetrit, etäisyysmittarit)

- Painemittarien kalibrointi 600 bar asti

- Tilavuuskalibrointi 5 m3 ->  (pysty- makaavat- ja pallosäiliöt sekä monimuotosäiliöt esim. laivat)

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.