Teollisuuden kalibrointipalvelua

Tarjoamme teollisuuden mittalaitteiden la mittausjärjestelmien kalibrointipalvelua Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ota yhteyttä

Kalibroinnilla ja mittausepävarmuuden tuntemisella on suuri merkitys mittauslaitteiden ja -järjestelmien tuottamien tulosten luotettavuuteen. Säännöllisellä huollolla ja kalibroinnilla varmistetaan mittauslaitteiden ja -järjestelmien häiriötön toimivuus ja paikannetaan mahdolliset laitteiston toimintaan liittyvät piilo-ongelmat.

Kalibroinnilla määritetään mittauslaitteen ja -järjestelmän tarkkuus tai näyttämän oikeellisuus hyödyntämällä tarkempaa mittauslaitetta, jonka tarkkuus ja epävarmuus tunnetaan. Otettaessa uusi mittauslaite tai -järjestelmä käyttöön tulee se aina aluksi kalibroida eli suorittaa ns. määrityskalibrointi. Myös mittausepävarmuuden tunteminen on oleellinen osa kalibrointia. Ilman mittausepävarmuutta kalibroinnilla ei ole jäljitettävyyttä.

Mittalaitteet vaativat huoltoa ja kalibrointia

Mittalaitteiden säännöllinen huolto ja kalibrointi ovat luotettavien mittaustulosten a ja o. Mittatuloksiin vaikuttaa toki myös henkilökunnan ammattitaito, mutta taitavinkaan mittauksen suorittaja ei saa oikeaa tulosta kalibroimattomalla laitteella, jonka tarkkuutta ja epävarmuutta ei tunneta.

Jos tarvitset mittauslaitteillesi kalibrointipalvelua Suomessa, Pohjoismaissa tai Baltiassa, niin ota yhteyttä ja käydään kalibrointitarpeesi läpi. Voimme auttaa myös huollon järjestämisessä. Yhteistyöverkostomme laajuuden ansiosta pystymme tarjoamaan laadukasta kalibrointipalvelua erilaisille suureille lyhyelläkin varoitusajalla.

Kalibrointimme piiriin kuuluvat muun muassa:

  • Pituusmittojen kalibrointi 500–38 000 mm (mittanauhat, takymetrit, etäisyysmittarit)

  • Painemittarien kalibrointi 600 bar asti

  • Tilavuuskalibrointi 5 m3 -> (pysty-, makaavat ja pallosäiliöt sekä monimuotosäiliöt esim. laivat).

  • Säiliöiden tilavuuskalibrointi