3D-mittaus - Luotettavat  mittauspalvelut teollisuudelle

TMK Teollisuuden Mittaus- ja Kalibrointipalvelu Oy tarjoaa puolueetonta 3D-mittauspalvelua ja muita mittaus- ja kalibrointipalveluita teollisuudelle Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.

Ydinpalveluitamme ovat teollisuuden mittauspalvelut. Sen ohella tarjoamme kalibrointipalveluita, jota teemme vuosikymmenten kokemuksella yrityksille sekä julkisen puolen tarpeisiin. Pääasiassa palvelemme Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltian alueilla. Tarvittaessa myös koko planeettamme alueella. Ammattitaidon ja koulutuksen ohella vuosien aikana kartutettu hiljainen tietotaito on alallamme merkittävässä asemassa, ja meiltä sitä löytyy; asiakaskuntaamme kuuluvatkin kaikenkokoiset asiakkaat aina pienistä konepajoista niin tehtaisiin, ydinvoimaloihin kuin ilmailu- ja avaruustekniikkaa tuottaviin teollisuuden ammattilaisiinkin asti.

Tärkeimpiä perusperiaatteitamme on, että toimimme aina ns. kolmannen osapuolen asiantuntijana, täysin puolueettomasti ja riippumattomasti. Voit siis todella luottaa raportoimiimme mittaustuloksiin, ja laatia sekä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet meiltä saatujen mittaustulosten perusteella. Olemme alan kokeneimpia toimijoita, joilta teollisuuden mittauspalvelu sujuu aina luotettavasti, tarkasti ja ammattitaidolla. Joustavuus on eräs ominaisuuksistamme, jota asiakkaat osaavat arvostaa!

Meiltä saat myös mittaussuunnitelmat.

Tarjoamamme mittauspalvelu pähkinänkuoressa

Suoritamme parhaalla ja tarkoituksenmukaisimmalla, saatavissa olevalla mittauskalustolla ja ohjelmistoilla 3D-mittauksia, linjauksia ja tilavuusmittauksia, kuten erilaisten koneistettujen kappaleiden mittatarkastuksia, säiliöiden tilavuuskalibrointeja ja geometrisia määrityksiä, pyörivien laitteiden ja kappaleiden tarkastuksia (mm. rumpuja, pulppereita, uuneja jne.) sekä teräsrakenteiden tarkastuksia ja -asennuksia.

Toimimme koko Suomen alueella, Pohjoismaissa ja Baltian alueella tarjoten mittauspalvelut moninaiselle joukolle asiakkaita aina pienistä konepajoista avaruustekniikan tuottajiin. Tarvittaessa kauttamme saat myös asennus-, säätö- ja korjauspalvelun laitteillenne (mm. pyörivien uunien ja rumpujen säätö- ja korjauspalvelu, on-site-koneistuspalvelut).

3D-mittauspalvelu on tarkka ja luotettava

3D-mittauspalvelu on moderni keino mitata, skannata ja mallintaa monimuotoisia kappaleita tarkasti ja nopeasti. Mittauksen avulla voidaan helposti optimoida eri laitteiden asetuksia ja säätöjä hyvin vähällä vaivalla, mikä tuo usein merkittäviä säästöjä tilaajalle. Perinteisiin mittausmenetelmiin verrattuna 3D-mittauspalvelu säästää aikaa parhaimmillaan jopa 70 %, joten se onkin kustannustehokkaimpia tapoja mitata erilaisia laitteita ja kappaleita.

Helppokäyttöistä mittausmenetelmää voidaan soveltaa useille erilaisille teollisuuden aloille. 3D-mittaus soveltuu erityisesti luotettavien ja tarkkojen mittaustulosten vaatimien kohteiden tarkastukseen sekä tilanteeseen, jossa kohteen siirtäminen mittauksen ajaksi ei onnistu.

Erityisesti 3D-mittauksesta on hyötyä tilanteissa, jolloin tarkastetaan kohteen mittojen soveltuvuutta tiettyyn sijoituspaikkaan ennen kohteen asentamista, esimerkiksi esivalmisteita tehdessä.

Mittauspalvelua voit hyödyntää esimerkiksi seuraavissa kohteissa:

 • Turbiinien ja generaattorien linjaukset

 • Turbiinipetien on-site-koneistusmittaukset

 • Koneistetut kappaleet

 • Hitsatut teräsrakenteet

 • Pyörivät myllyt, rummut ja uunit (tarkastus, säätö ja korjaus)

 • Säiliöiden tilavuus- ja geometriamittaukset (mm. pystyasentoiset lieriösäiliöt, makaavat "sikari" säiliöt, pallosäiliöt) ja laskennat

 • Koneiden- ja laitteiden asennus- ja tarkastusmittaukset

 • Ilmailu-, avaruus- ja ajoneuvoteollisuuden jigien ja tuotteiden tarkastus- ja asennusmittaukset

 • Asennusvalvontaa

 • Kohteiden 3D-skannaukset

 • Vesivoimalaitteiden tarkastus- ja asennusmittaukset.

Moderni 3D-mittausjärjestelmä antaa tarkat tulokset reaaliajassa

3D-mittausjärjestelmä on ajanmukainen tapa mitata erimuotoisia kohteita suurella tarkkuudella. Mittausjärjestelmä koostuu yleensä laserista ja/tai skanneriosasta sekä siihen kytketystä tietokoneesta, jonne skannauksesta saatavat tiedot siirtyvät reaaliajassa. 3D-mittausjärjestelmä sopii erityisen hyvin sileiden pintojen ja yksinkertaisten muotojen skannaukseen, mutta toki myös monitahoisten ja yksityiskohtaistenkin esineiden ja kappaleiden mittaukseen. Tästä syystä 3D-tekniikkaa hyödyntävä mittauspalvelu on erityisen hyödyllinen teollisuuden käytössä, jossa on pystyttävä mittaamaan erimuotoisia ja -mallisia kappaleita tarkasti.

Erityisesti vanhoja laitteita tai kappaleita, joista puuttuvat piirustukset, voidaan 3D-mittausjärjestelmän avulla helposti muuttaa nykyaikaiseen CAD-muotoon.

3D-mittausjärjestelmän avulla mittauksen tulokset ovat käytettävissä reaaliajassa; mittauskoje on kytketty tietokoneeseen, jonne tiedot siirtyvät välittömästi tarkasteltaviksi ja hyödynnettäviksi. 3D-mittauksen tuloksista tuotetaan esimerkiksi graafinen raportti, jolloin mittaustulosten vertaaminen on helppoa paikan päällä.

Käytämme 3D-mittauksissa sveitsiläistä, tarkkaa ja luotettavaa Leica AT402 -laserseurainta, PolyWorks 3D-koordinaattien mittaus-, laskenta- ja mallinnusohjelmaa sekä Spatial Analyzer -koordinaattien mittaus- ja analysointiohjelmaa, jotka toimivat on-line -periaatteella. Tällöin tulokset ovat tarvittaessa saman tien käytettävissä.

Käyttämämme kojeet on aina kalibroitu akkreditoidussa tai kansallisessa mittanormaalilaboratoriossa, jolloin kalibroinnit ovat kansainvälisesti jäljitettävissä. Ohjelmamme ovat verifioituja, jolloin voimme taata mittaustulosten oikeellisuuden ja luotettavuuden antamamme epävarmuuden puitteissa.

 

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää 3D-mittauspalveluistamme ja muista suorittamistamme mittauksista, joita teemme koko Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

 

Lue lisää käyttämistämme laitteista.